ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

  • Годишњи извештај о извршењу набавки на које се Закон не примењује за 2021. годину pdf
  • Извештај за трећи квартал 2021. године pdf

 

  • Извештај за четврти квартал 2020. године pdf
  • Извештај за трећи квартал 2020. године pdf
  • Извештај за други квартал 2020. године pdf
  • Извештај за први квартал 2020. године pdf

 

  • Извештај за четврти квартал 2019. године pdf
  • Извештај за трећи квартал 2019. године pdf
  • Извештај за други квартал 2019. године pdf
  • Извештај за први квартал 2019. године pdf