АКТУЕЛНОСТИ

АКТУЕЛНОСТИ - 23.07.2021.

Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, брoj 74, од 23. јула 2021. године, објавила Одлуку о износима минималних акциза за дуванске прерађевине, којом се утврђују износи минималнe акцизe за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), на основу просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу и дуван за жвакање) која је утврђена Одлуком о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине („Службени гласник РС”, број 15/21).

 

Износи минималних акциза за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу и дуван за жвакање) су:

 

Врста дуванских прерађевина

Износ минималне акцизе

Цигарете

174,99 дин./пак.

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

- резани дуван

6.124,65 дин./kg

- дуван за лулу

6.124,65 дин./kg

- дуван за жвакање

22.478,83 дин./kg

 

Минимална акциза на бурмут износи 6.124,65 дин./кг.

Наведена одлука ступа на снагу 24. jула 2021. године.

Детaљније се можете информисати овде.