ИНФОРМАЦИЈЕ

У складу са чл. 67. и 68. Закона о дувану ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23) и чл. 10, 40а, 40г, 40д и 40ђ Закона о акцизама ("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01,... 30/18,153/20, 53/21 и 75/23) обвезник акцизе - произвођач, односно увозник дуванских прерађевина дужан је да пријави Управи за дуван и објави у "Службеном гласнику РС" малопродајне цене дуванских производа по јединици мере, и то за: цигаре и цигарилосе по комаду, цигарете по паклици, дуван за пушење (дуван за лулу и резани дуван) и остале дуванске производе (дуван за жвакање, бурмут) по килограму, односно за несагоревајући дуван по килограму дуванске смесе, без обзира на врсту паковања по којима се наведени акцизни производи продају у малопродајним објектима.

 

Сходно томе, податке о количинама купљених, продатих и стању залиха дуванских производа, неопходно је приказати у прописаним јединицама мере, без обзира на врсту паковања по којима се наведени дувански производи продају у малопродајним објектима, и то:

 

Шифра врсте дуванског производа   

Врста дуванског производа   

Шифра јединице мере   

Јединица мере

 

Цигаре и цигарилоси

   

301010

Цигаре

3

комад

301020

Цигарилоси

 

3

комад

 

Цигарете

   

302010

Цигарете

1

паклица

 

Дуван за пушење

   

303010

Дуван за лулу

2

килограм

303020

Резани дуван

2

килограм

 

 

Остали дувански производи

   

304010

Дуван за жвакање

2

килограм

304020

Бурмут

2

килограм

304030

Несагоревајући дуван

4

килограм дуванске смесе