АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ - 12.03.2019.

У Управи за дуван одржан састанак на тему интезивирања мултисекторске сарадње у циљу сузбијања нелегалног промета

Управа за дуван је иницирала састанак са представницима Министарства унутрашњих послова и Сектора тржишне инспекције Министарства трговине, туризма и телекомуникација  ради размене информација у правцу сузбијања нелегалног промета дувана, односно дуванских производа.

 

Током састанка је разматран начин на који би се, у ситуацији када се свакодневно уочавају нови модалитети нелегалног промета дувана и дуванских производа, могла интезивирати међусекторска сарадња, посебно између тржишне инспекције и МУП-а у циљу ефикасније размене информација и решавања проблема на тржишту.

 

На састанку је закључено следеће:

  • тржишна инспекција обавиће анализу оперативних података на бази до сада спроведених инспекцијских контрола, о томе сачинти информацију и доставити је учесницима састанка;
  • мултисекторски састанци одржаваће се на сваких 6 месеци ради размене информација са представницима Министарства унутрашњих послова и Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као и Пореске управе и Комуналне инспекције.

 

Управа  за дуван се обавезала да убудуће координира организацијом ових састанака.

 

Управа ће дати пуни допринос и предузети све потребне мере ради успостављања што боље сарадње свих надлежних органа.