АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ - 25.10.2021.

Студијска посета Републици Северној Македонији

Представници Управе за дуван боравили су од 20. до 22. октобра 2021. године у студијској посети Републици Северној Македонији која је организована у циљу стручног усавршавања, унапређења знања и размене искустава у области производње и промета дувана, посебно имајући у виду да је у Републици Србији заступљена производња дувана типа вирџинија и берлеј, док се у Северној Македонији производе искључиво оријентални типови дувана.

 

Представници Управе за дуван састали су се са представницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Северне Македоније, Сектора за пољопривреду, Одељења за ратарство које је надлежно за вођење регистра произвођача дувана. Овом приликом разговарало се о трендовима у производњи дувана, приносима и привредним субјектима који послују на овом тржишту.

На састанку одржаном у Научном институту за дуван у Прилепу, представници Управе упознали су се са сортама оријенталног дувана које се производе у Македонији и разговарали о производњи семена и улози Института на тржишту дувана и дуванских производа. Научни институт за дуван има у свом саставу и Музеј дувана који је други највећи музеј дувана у свету, са великим бројем експоната.

 

У сарадњи са компанијом JT International у оквиру студијске посете одржан је састанак с руководством  компаније Alliance One Int – највећег откупљивача дувана у Македонији, као и обилазак произвођача дувана – физичких лица и фабрике за обраду дувана у Кавадарцима.

 

Циљ студијске посете у потпуности је остварен с обзиром да су представници Управе разменили искуства с колегама из Северне Македоније, сагледали начин пословања, организациону структуру и начин контроле тржишта дувана и дуванских производа у Републици Северној Македонији.

 

Директор Управе за дуван позвао је све представнике надлежних институција и компанија са којима су одржани састанци да узврате посету и буду гости Управе за дуван, како би се упознали са законском регулативом и стањем на тржишту дувана и дуванских производа у Републици Србији.

Галерија