АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ - 16.09.2021.

Реализована посета произвођачима дувана – физичким лицима и фабрици ЈT International

Представници Управе за дуван заједно са представницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Сектора пољопривредне инспекције и Управе за заштиту биља, Министарства унутрашњих послова. Подручне полицијске управе у Сремској Митровици, Одељења криминалистичке полиције, Одсека за сузбијање Привредног криминала и Привредне коморе Србије посетили су компанију JT INTERNATIONAL. Посета је реализована у оквиру годишњег обиласка произвођача дувана у сезони бербе и откупа дувана, са циљем разматрања стања на терену и дискусије о даљем смеру деловања у борби против кријумчарења дувана.

 

Посета је започета у Голубинцима обиласком ручне бербе дувана на њиви и два породична пољопривредна газдинства произвођача дувана који су дугогодишњи кооперанти компаније JT INTERNATIONAL. Представници државних органа упознати су са бербом дувана, слагањем дувана у сушаре, балирањем, сортирањем и складиштењем дувана. Са произвођачима је су разматрани начини пословања, овогодишњи усеви и срповедене агротехничким мерама.

 

У фабрици JT INTERNATIONAL посећено је откупно место и дата су појашњења у вези са екстерним и интерним класама дувана, откупу, стандардима и квалитету. У оквиру фабрике представници су обишли царинска складишта, постројење за обраду дувана, као и технолошку линију за производњу дуванских производа.

 

Након обилазака одржан је заједнички састанак с руководством компаније JT INTERNATIONAL на којем су разматрани проблеми са којима су се сусретали ове године у производњи дувана и начини за даље заједничко деловање у борби против нелегалне производње и промета дувана. 

 

Галерија