АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ - 04.03.2022.

Презентовани резултати анализе производње дувана у 2021. години и активности на сузбијању нелегалног промета

 

У Управи за дуван одржане су две интерне презентације о производњи дувана у Србији. Запослени у Одсеку за студијско-аналитичке и евиденционе послове презентовали су резултате анализе извештаја произвођача дувана ради сагледавања производне 2021. године, као и активности на сузбијању нелегалне производње и промета.

 

Резултати показују да је у Србији током 2021. године било мање уговорених, расађених и однегованих површина под дуваном у поређењу са претходном годином. Уочено је смањење од 6% у погледу уговорених и расађених површина и 4,8% однегованих површина. Запажен је и наставак тренда смањења броја физичких лица – произвођача дувана, тако да се претходне године чак 125 пољопривредника мање бавило производњом дувана у односу на 2020. годину.

 

Без обзира на континуирано смањење броја коопераната и површина под дуваном, уочен је пораст просечног приноса дувана типа вирџинија са 1.400 kg/ha  у 2020. на 1.568 kg/ha у 2021. години. Ови подаци могу да указују да су у претходној години за производњу дувана били повољни временски услова, да су примењене адекватне агротехничке мере, али и да континуиране активности на сузбијању нелегалног промета дувана дају позитивне ефекте.

 

Управа за дуван је дала висок допринос раду Радне групе за борбу против кријумчарења дувана, обављајући послове прикупљања и обраде релевантних података и достављања извештаја о најбитнијим питањима на недељном нивоу. У оквиру представљања резултата активности на сузбијању нелегалне производње и промета дувана у 2021. години, презентовани су кључни закључци у вези са спровођењем Ходограма за дуван. Значајан допринос сузбијању нелегалне производње дувана дао је пројекат „Сателит“ који се реализује од 2016. године у оквиру јавно-приватног партнерства надлежних инспекција и компаније ЈТ International. Коришћењем сателитских снимака идентификовани су незаконити засади дувана, као и одступања од легално уговорених површина и уништено је више од 86 ha површина под дуваном.

 

Почетком априла биће познате уговорене површине за садњу дувана у 2022. години, након што регистровани произвођачи евидентирају елементе кооперативних уговора на новоуспостављеној апликацији Управе за дуван.

Галерија