АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ - 17.12.2021.

Представљени резултата рада Управе за дуван на седници Одбора за финансије Народне скупштине

 

Управа за дуван је, први пут од свог оснивања, поднела извештај о резултатима рада Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Србије на 56. седници која је одржана ван седишта у просторијама Скупштине града у Врању 16. и 17. децембра 2021. године.

 

Директор Управе за дуван Слободан Ердељан је представљајући резултате рада истакао да је ефикасна реализација свих активности из надлежности Управе, допринела регулисању и контроли тржишта дувана и дуванских производа, као и повећању прихода буџета.

 

Директор Ердељан је, представљајући постигнуте резултате у 2020. години, изнео податке да је издато 11.113 дозвола за трговину на мало дуванским производима, обрађено 12.065 извештаја привредних субјеката који послују на тржишту дувана и дуванских производа и регистровано 176 марки дуванских производа. Додао је да се просечно на годишњем нивоу остварују директни приходи у буџет од око 1,5 милиона евра по основу наплаћених такси и накнада.

 

Захваљујући транспарентном и професионалном раду Управе, као и ефикасном пружању услуга привредним субјектима, Ердељан је истакао да на тржишту дувана и дуванских производа Републике Србије, данас послују 4 фабрике дуванских производа, 11 трговаца на велико/дистрибутера, 19.950 трговаца на мало, 19 увозника, 21 извозник, 8 произвођача дувана - организатора производње, 775 физичких лица - произвођача дувана/коопераната који су засновали производњу дувана на 4617 ha, 4 обрађивача дувана, 3 прерађивача дувана и 4 привредна субјекта који обављају промет дуванских производа по посебном поступку.

 

С обзиром на то да је Управа за дуван, током 2018. и 2019. године, била носилац израде измена и допуна Закона о дувану, о разлозима доношења ових измена и финансијским ефектима, посланике је информисала Јелица Ћировић, помоћник директора Управе за дуван.

 

Ћировић је истакла да је у децембру 2018. године донет Закон о изменама и допунама Закона о дувану, у циљу решавања једног од приоритетних задатака у борби против сиве економије – сузбијањa нелегалног промета дувана и дуванских производа, кроз јачање контроле на тржишту и прецизније дефинисање обавеза привредних субјеката.

 

Управа за дуван је, према речима помоћника директора, дала висок допринос раду Радне групе за борбу против кријумчарења дувана обављајући послове прикупљања и обраде релевантних података и достављања извештаја о најбитнијим питањима на недељном нивоу. Од самог почетка рада Радне групе закључно са новембром 2021. године, укупно је заплењено 1.017 тона дувана и дуванских производа. Овом резултату значајно је допринела и реализација пројекта Сателит, којим су предузете акције сателитског снимања терена, проналажење и уништења нелегалних засада дувана. Ћировић је изнела податак да је у 2020. години уништено укупно 101 нелегални засад дувана, површине 87 хектара чиме је спречено је да се на тржишту појави 173 тоне нелегално произведеног дувана.

 

Изменама и допунама Закона о дувану у децембру 2019. годинe створени су услови за дигитализацију административних поступака ради унапређења квалитета пружања услуга Управе за дуван.

Помоћник директора истакла је да је Управа за дуван први државни орган који је успоставио дигитализоване поступке у оквиру Програма Владе „е-Папир“.

С обзиром на високу фреквентност и велики број привредних субјеката подносилаца захтева, дигитализовано је пет административних поступака који се односе на издавање дозвола и подношење извештаја за трговину на мало и издавање потврде о пријави малопродајних цена дуванских производа. Ћировић је навела да је привреда препознала предност дигитализације уз смањено време и трошкове подношења захтева, тако да је у 2021. години забележен пораст електронских захтева од око 70 процената у односу на 2020. годину.

 

На крају представљања резултата, помоћник директора истакла је да ће Управа у наредном периоду наставити континуирану сарадњу са надлежним контролним и другим органима у циљу давања доприноса одлучној борби против сиве економије и очувању буџетских прихода, као и да ће у правцу даљег унапређења квлитета пружања услуга, кроз модернизацију и аутоматизацију пословних процеса, наставити са транспарентним и ефикасним радом у служби привреде.

 

56. Седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Србије у Врању председавала је Александра Томић, председница Одбора, а присуствовали су чланови и заменици чланова Одбора.

По завршетку седнице, представници Управе за дуван и Одбора обишли су фабрику British American Tobacco где је одржан и састанак са руководством.

Галерија
Fajlovi