АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ - 18.03.2019.

Представљене активности Управе за дуван на трећем састанку Дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама

Трећи састанак Дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама одржан је 18. марта 2019. године у хотелу Хајат, у организацији Министарства финансија, Немачке сарадње и ГИЗ-а. Скуп су отворили државни секретар Министарства финансија Гојко Станивуковић, Сем Фабрици, амбасадор Делегације ЕУ у Србији и Томас Шиб, амбасадор Савезне Републике Немачке.

 

Управa за дуван је представила активности у оквиру ревидираног Акционог плана Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2019-2021. година, које ће спроводити у оквиру Стуба II: Ефикасно и делотворно извршење буџета, Мере 2.1. Ефикасно прикупљање буџетских прихода.

 

Ревидираним Акционим планом предвиђено је формирање јединственог система регистара, јачање капацитета људских ресурса Управе за дуван и повећање дигиталне свести привредних субјеката који послују на тржишту дувана и дуванских производа. Основни циљ ових активности јесте унапређење и модернизација управљања и вођења електронских база података, што представља битан предуслов имплементације процеса дигитализације и успостављања електронских услуга.

 

Крајњи резултат активности Управе за дуван у оквиру Програма реформе управљања јавним финансијама огледаће се у транспарентнијем и ефикаснијем прикупљању буџетских прихода.

Галерија