АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ - 30.03.2022.

Представљен информациони систем Управе за дуван

У циљу модернизације и побољшања ефикасности рада Управе за дуван, у 2021. години успостављен је интегрисани информациони систем који обједињује податке из 9 регистара и 3 евиденционе листе, као и из извештаја привредних субјеката. Увођењем овог система омогућава се ефикасније поступање по захтевима привредних субјеката и делотворнија размена информација са другим надлежним органима.

 

Управа за дуван је, успостављањем овог система, у потпуности спровела све активности предвиђене Програмом реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025. године у прописаном року, односно до краја четвртог квартала 2021. године.

Поред оствареног напретка у  погледу развоја ИТ система, Управа за дуван је посвећена јачању капацитета за коришћење новог система и активностима на подизању свести привредних субјеката који послују на тржишту дувана и дуванских производа да своје захтеве подносе електронски и путем портала еУправа.

 

Успешно успостављање информационог система Управе за дуван представљено је као пример добре праксе на презентацији у организацији компаније АИГО која је била извођач на овом пројекту.  Учесницима презентације, представљене су  користи овог информационог система, као и утицај на побољшање ефикасности пружања услуга учесницима на тржишту дувана и дуванских производа.

Галерија