АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ - 18.05.2021.

Реализована посета лабораторији FIELD TEST d.o.o.

Представници Управе за дуван посетили су лабораторију за испитивање дувана и дуванских прерађевина у оквиру Лабораторије за физичко-хемијска, биолошка и микробиолошка испитивања FIELD TEST D.O.O. ради упознавања с могућностима испитивања дувана и дуванских производа.

 

Представници Управе обишли су лабораторију у којој се врше физичко-хемијске и сензорне анализе дувана и дуванских прерађевина и упознали се са методама испитивања параметара контроле квалитета и безбедности дувана и дуванских производа.  

 

Након састанка одржаног с руководством лабораторије FIELD TEST D.O.O, Слободан Ердељан, директор Управе за дуван изјавио је да је од изузетне важности да у Србији постоји оваква лабораторија која може пружити експертизу и допринети активностима државних органа и других институција у сузбијању нелегалног промета дувана и дуванских производа.

Галерија