АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ - 26.03.2021.

Одржана обука произвођача дувана у вези коришћења апликације за уношење елемената кооперативних уговора

Управа за дуван је, уз подршку Канцеларије за информационе технологије и еУправу, а у складу са одредбама Закона о дувану, развила апликацију за уноса елемената кооперативних уговора на порталу е-Управа од стране регистрованих произвођача дувана.

 

У просторијама Канцеларије за информационе технологије и еУправу у четвртак, 25.03.2021. године, одржана је обука регистрованих произвођача дувана о начину уноса елемената кооперативних уговора на порталу е-Управа.

 

Произвођачима дувана је најпре презентован значај евидентирања елемената кооеративних уговора са становишта сузбијања нелегалног промета дувана, а затим и начин коришћења апликације. По окончању фазе тестирања, произвођачи ће бити у могућности да евидентирају кооперативне уговоре преко портала еУправа и испуне законом прописану обавезу.

 

Такође, договорeна је организација састанка инспекцијских и других контролних органа, који се баве сузбијањем нелегалног промета дувана и дуванских производа, на коме би се извршила презентација рада апликације из угла корисника-контролних органа, а која има циљ брже откривање нелегалних засада и ефикснији рад на терену.

Галерија