АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ - 09.02.2021.

Одржан састанак с тржишном инспекцијом на тему сузбијања нелегалног промета дуванских производа

У просторијама Управе за дуван одржан је састанак с руководиоцем Групе за спречавање сиве економије из Сектора тржишне инспекције Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Дискутовано је о наставку спровођења инспекцијског надзора привредних субјеката који нису доставили полугодишње и годишње извештаје у прописаним роковима према евиденцији Управе за дуван, као и о узроцима знатног броја поднетних прекршајних пријава.

 

У спровођењу инспекцијског надзора, као и у обављању послова из надлежности Управе, уочен је проблем неадекватног декларисања производа као арома за наргиле, док je заправо реч о дуванском производу - дувану за наргиле чији је промет регулисан Законом о дувану и Законом о акцизама. 

 

У циљу предузимања додатних активности ради смањења броја прекршајних пријава и одузетих дозвола за обављање делатности трговине на мало дуванским производима, Управа ће послати обавештења свим привредним субјектима о роковима за достављање извештаја. Закључено је да је потребно спроводити континуиран заједнички надзор нарочито над прометом дувана за наргиле, као и да ће се у координацији са Управом царина и Граничном санитарном инспекцијом деловати у правцу спречавања нелегалног промета ових дуванских производа.