АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ - 22.03.2021.

Одржан састанак с руководством АД "ДИБ" Бујановац

У Управи за дуван одржан је састанак с представницима Акционарског друштва „ДИБ“ из Бујановца ради пружања објашњења у погледу примене одредби Закона о дувану и релевантних подзаконских аката које се односе на обављање делатности прераде дувана.

 

Руководство АД „ДИБ“ представило је нову производну линију за прераду дувана и планове за даљи развој компаније. Они су истакли да ће проширење капацитета омогућити увећање људских ресурса компаније.

 

Представници Управе за дуван пружили су помоћ у виду објашњења релевантних одредби и истакли да ће као и до сада наставити добру праксу сарадње и пружања подршке свим привредним субјектима који послују на тржишту дувана и дуванских производа.

 

Управа ће, у оквирима својих надлежности, наставити да пружа континуирану подршку пословању и развоју АД „ДИБ“ како би се заједничким напорима допринело локалном развоју, очувању постојећих и стварању нових радних места, ради опстанка локалне заједнице и унапређења привредних капацитета подручја.

Галерија