АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ - 03.03.2021.

Одржан састанак са представницима Управе царина и Сектора пољопривредне инспекције

У Управи за дуван одржан је састанак с представницима Министарства финансија – Управе царина и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Сектора пољопривредне инспекције на тему сагледавања текућих послова у области дувана и дуванских производа.

На састанку је разматрано питање декларисања дувана и дуванских производа који се производе у Републици Србији и извозе на друга тржишта. Договорено је заједничко поступање сва три надлежна органа и истакнут је значај међусекторске сарадње.

Управа за дуван наставиће досадашњу успешну сарадњу са Управом царина и Сектором пољопривредне инспекције у циљу праћења и контроле примене одредби Закона о дувану, како би се очували и увећали приходи у буџет Републике Србије и сузбило нелегално тржиште дувана и дуванских производа.