АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ - 01.06.2021.

Активности Управе за дуван, полиције и инспекцијских органа на сузбијању нелегалног промета дувана

У Управи за дуван одржан је састанак с представницима Сектора пољопривредне инспекције, Управе за заштиту биља – Одељења фитосанитарне инспекције, Сектора тржишне инспекције и Управе криминалистичке полиције – Службе за сузбијање криминала како би се наставиле заједничке активности на сузбијању нелегалног промета дувана.

 

Након одржаног састанка Радне групе за борбу против кријумчарења дувана на којој су изнети проблеми који се тичу надлежности приликом контроле произвођача дувана и заплене дувана који се производи супротно одредбама Закона о дувану, Управа за дуван преузела је обавезу организације овог састанка и координације даљих заједничких активности.

 

На састанку је разматрана надлежност за поступање са дуваном у листу који није предат у року регистрованом произвођачу дувана као и дуваном који се нађе у нелегалним токовима. Донети су закључци у вези даљег поступања контролних органа у циљу очувања прихода буџета Републике Србије и сузбијања нелегалног тржишта дувана.

 

Договорена је даља сарадња Управе са полицијом и инспекцијским органима у циљу праћења стања на тржишту и контроле примене одредби Закона о дувану и донета је одлука да је неопходна много већа и учесталија контрола инспекцијских органа на терену.