АКТУЕЛНОСТИ

АКТУЕЛНОСТИ - 24.12.2019.

Усвојене измене и допуне Закона о дувану

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама и допунама Закона о дувану на Деветој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 23. децембра 2019. године.

 

Усвојеним изменама и допунама Закона о дувану стварају се услови за унапређење квалитета пружања јавних услуга, побољшање услова пословања привредних субјеката смањењем административног оптерећења кроз оптимизацију и дигитализацију административних поступака које води Управа за дуван на основу Закона о дувану, усклађивање са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), као и прецизније дефинисање обавеза привредних субјеката који послују у складу са овим законом.

 

У оквиру пројекта „Поједностављење административних поступака и регулативе – Е-папир“ којим координира Републички секретаријат за јавне политике у име Владе, а који за циљ има унапређење пословног амбијента и успостављање подстицајног окружења за даље инвестиције у развој конкурентне привреде кроз смањење административних трошкова, предвиђена је дигитализација пет административних поступака које спроводи Управа за дуван.

 

Закон о изменама и допунама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 91/19) ступa на снагу 01. јануара 2020. године.

 

Детаљније се можете информисати овде.