АКТУЕЛНОСТИ

АКТУЕЛНОСТИ - 16.09.2019.

Посета компанији „Tabex” д.о.о.

Представници Управе за дуван посетили су у понедељак, 16. септембра 2019. године компанију „Tabex” д.о.о. у циљу упознавања са процесом производње и откупа дувана.

 

„Tabex” д.о.о. бави се производњом дувана у кооперацији са 70 физичких лица – произвођача дувана, те је приликом посете представника Управе организован обилазак засада дувана типа вирџинија, упознавање са процесом механичког брања дувана на њиви, као и процесом сушења истог у пољопривредним газдинствима.

 

Представници Управе за дуван су након сагледавања стања на терену, у седишту компаније обишли производни погон, простор у којем се врши откуп дувана, где је руководство компаније представило и најновију механизацију за обављање откупа дувана.

 

Одржан је састанак са руководством компаније, на којем се дискутовало на тему стања на тржишту дувана и проблема с којима се сусрећу произвођачи дувана током производне године.

 

Представници Управе за дуван истакли су да су усвајањем измена и допуна Закона о дувану у децембру 2018. године ближе прецизиране обавезе произвођача дувана и унапређена координација и сарадња свих надлежних органа у циљу сузбијања нелегалног промета дувана и дуванских производа, што је резултирало смањењем броја непријављених катастарских парцела и самим тим и количина нелегално засађеног дувана.

 

Галерија