АКТУЕЛНОСТИ

АКТУЕЛНОСТИ - 31.07.2020.

Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, брoj 104, од 31. јула 2020. године, објавила Одлуку о износима минималних акциза за дуванске прерађевине, којом се утврђују износи минималнe акцизe за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), на основу просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу и дуван за жвакање) која је утврђена Одлуком о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине („Службени гласник РС”, број 91/20).

 

Износи минималних акциза за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу и дуван за жвакање) су:

 

Врста дуванских прерађевина    Износ минималне акцизе   
Цигарете 165,75 дин/пак.

 

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

Врста дуванских прерађевина     Износ минималне акцизе   
резани дуван 5.801,25 дин/kg
дуван за лулу 5.801,25 дин/kg
дуван за жвакање 17.575,06 дин/kg

 

Минимална акциза за бурмут износи 5.801,25 дин/кг.

Наведена одлука ступа на снагу 1. августа 2020. године.

Детaљније се можете информисати овде.

Галерија