АКТУЕЛНОСТИ

АКТУЕЛНОСТИ - 06.12.2019.

Националнa академијa за јавну управу реализовала обуке за запослене у Управи за дуван

На иницијативу Управе за дуван, током новембра и децембра 2019. године, реализоване су три in house обуке у организацији Националне академије за јавну управу у просторијама Управе за дуван и то: Писана комуникација у администрацији, Етика и интегритет у јавној управи и Електронска управа у служби грађана.

Циљ реализације обуке Писана комуникација у администрацији је унапређење језичке културе државних службеника. Предавач Бедрија Арсић је запосленима презентовала основне технике, методе и вештине пословне комуникације, као и промене у савременом друштву које су довеле до измене начина рада и пословања, као и до промена у начину пословног комуницирања.

У циљу оспособљавање полазника да препознају ситуације у којима погрешном одлуком или поступањем могу да угрозе свој положај и интегритет, реализатор обуке Етика и интегритет у јавној управи Ксенија Митровић је, кроз представљање важећих прописа и примера из праксе, запосленима у Управи за дуван презентовала начине како да преиспитују своје одлуке, усклађују их са професионалним вредностима у корист јавног добра.

Рeализатор обуке Електронска управа у служби грађана Светлана Јовановић, упознала је запослене у Управи за дуван са значајем и могућностима које пружа електронска управа у односу према грађанима, привреди и јавној власти. Током дискусије, истакла је да је за трансформацију управе у модеран сервис грађана неопходно континуирано јачање капацитета државних службеника.

Управа за дуван ће, и у наредном периоду, у сарадњи са Националном академијом за јавну управу наставити активности на организацији овог вида стручног усавршавања свих запослених у областима које су од значаја за ефикаснији рад ове управе.

Галерија