АКТУЕЛНОСТИ

АКТУЕЛНОСТИ - 14.12.2020.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

У складу са чланом 10. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01.., 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 и 30/18) и чланом 4. Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС“, бр. 55/12 и 88/17), сви произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни су да утврде укупну вредност свих дуванских прерађевина и укупну количину дуванских прерађевина пуштених у промет у Републици Србији за сваку марку дуванских прерађевина по свим малопродајним ценама посебно, у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године, и извештај са тим подацима доставе Управи за дуван у року од 15 дана по истеку те календарске године.