АКТУЕЛНОСТИ

АКТУЕЛНОСТИ - 10.12.2020.

Достављање Годишњих извештаја за 2020. годину

На основу члана 7. став 2. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, број 104/18), сви привредни субјекти уписани у одговарајуће регистре и Евиденциону листу, који се воде код Управе за дуван, дужни су да Управи доставе Годишњи извештај о подацима о којима воде евиденцију, и то:

 

  • Годишњи извештај произвођача дуванских производа (ГИ-ПДП II), детаљније информације можете погледати овде;
  • Годишњи извештај трговаца на велико дуванским производима (ГИ-ТВДП II), детаљније информације можете погледати овде;
  • Годишњи извештај трговаца на мало дуванским производима (ГИ-ТМДП II), детаљније информације можете погледати овде;
  • Годишњи извештај увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа (ГИ-УДП II), детаљније информације можете погледати овде;
  • Годишњи извештај извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа (ГИ-ИДП II), детаљније информације можете погледати овде.

 

Податке доставити на прописаним обрасцима (ГИ-ПДП II, ГИ-ТВДП II, ГИ-ТМДП II, ГИ-УДП II, ГИ-ИДП II), најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се извештај доставља.