БУЏЕТ

Укупна средства Управе за дуван за 2020. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", бр. 84/2019), a укупна средства Управе за дуван за 2019. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018) и Законом о изменама и допунама Закона о буџету за 2019. годину ("Сл. гласник РС", бр. 72/2019).