КОНТАКТ

Питања, примедбе и сугестије можете доставити Управи путем контакт формулара:

 

Адреса: Београдска 70/I, 11000 Београд;

Телефон: 011/30 21 801

Факс: 011/ 33 47 617

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

Рад са странкама од 9-12 часова радним данима

Телефони: 011/30 21 804 и 011/30 21 806

Електронско подношење захтева за издавање дозвола и упис у регистре и евиденционе листе путем имејла usluge@duvan.gov.rs

Заказивање састанака путем имејла  kabinet@duvan.gov.rs

Сарадња са медијима путем имејла press@mfin.gov.rs

 

Директор

Слободан Ердељан

Телефон: 011/30 21 801

e-mail: kabinet@duvan.gov.rs

 

Помоћник директора

Јелица Ћировић

Телефон: 011/30 21 801

e-mail: kabinet@duvan.gov.rs

 

Одсек за управно-правне и нормативне послове

Телефони: 011/30 21 822 и 011/30 21 820

e-mail: usluge@duvan.gov.rs

 

Одсек за студијско-аналитичке и евиденционе послове

Телефони: 011/30 21 829 и 011/30 21 827

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

Група за информационо-комуникационе и опште послове

Телефони: 011/30 21 831 и 011/30 21 817

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

Група за финансијско-материјалне и кадровске послове

Телефони: 011/30 21 821 и 011/30 21 823

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

Лице одговорно за усклађеност презентације сходно Уредби о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа

Мирјана Радојевић-Руководилац Групе за информационо-комуникационе и опште послове

Тел: 011/3021-831

e-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs

 

Лице одговорно за одржавање презентације

Вук Живановић- Група за информационо-комуникационе и опште послове

Тел: 011/3021-817

e-mail: vuk.zivanovic@duvan.gov.rs