Управа за дуван

Актуелности

Београд, 30.06.2014.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за други квартал 2014. године

Београд, 05.06.2014.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 05.06.2014.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

Београд, 02.06.2014.

Усклађени динарски износи републичких административних такси (примена од 01.06.2014. године)

Београд, 12.05.2014.

Достављање Полугодишњих извештаја најкасније до 15. јула 2014. године

Београд, 04.04.2014.

Веб презентација Управе за дуван оцењена највећим бројем бодова

Београд, 31.03.2014.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за први квартал 2014. године

Београд, 17.03.2014.

Одржана VIII седница одбора Удружења за пољопривреду, прехрамбену и дуванску индустрију и водопривреду, у Привредној комори Србије

Београд, 05.02.2014.

Одржана XL седница произвођача и прерађивача дувана у Привредној комори Србије

Београд, 30.01.2014.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 24.01.2014.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану

Београд, 12.12.2013.

Измењен Закон о дувану