Управа за дуван

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обавештавамо странке да Управа за дуван обуставља рад са странкама путем непосредног контакта услед епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19.

Попуњени захтеви са пратећом документацијом могу се убацити у поштанско сандуче испред просторија Управе за дуван, поднети путем поште на адресу: Управа за дуван, Београдска бр.70/I, 11000 Београд, као и електронским путем на usluge@duvan.gov.rs

 

 

Актуелности

Београд, 31.07.2020.

Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 31.07.2020.

Износи републичких административних такси у области дувана и дуванских производа (примена од 01.08.2020. године)

Београд, 03.07.2020.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 04.07.2020. године)

Београд, 26.06.2020.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине

Београд, 10.06.2020.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 09.06.2020.

Достављање извештаја произвођача, обрађивача и прерађивача дувана, за други квартал 2020. године

Београд, 08.06.2020.

Достављање Полугодишњих извештаја за 2020. годину

Београд, 27.03.2020.

Примена рокова у управним поступцима за време ванредног стања

Београд, 17.03.2020.

Списак кол центара у градовима и општинама

Београд, 09.01.2020.

Извештај о раду Управе за дуван за 2019. годину

Београд, 08.01.2020.

Ступиле на снагу измене и допуне Закона о дувану

Београд, 24.12.2019.

Усвојене измене и допуне Закона о дувану

Београд, 14.12.2019.

Износи републичких административних такси у области дувана и дуванских производа (примена од 14.12.2019. године)

Београд, 12.12.2019.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

Београд, 06.12.2019.

Националнa академијa за јавну управу реализовала обуке за запослене у Управи за дуван

Краљевина Холандија, 12.11 -14.11.2019.

Посета сајму TABEXPO 2019 у Амстердаму

Бачка Паланка, 25.10.2019.

Посета привредном друштву Трговине Босо д.о.о.

Љубовија, 16.10.2019.

Посета компанијама а.д. „Дуван“ и „Интабак“ д.о.о. у Љубовији

Нови Сад, 04.10.2019.

Посета компанији „Copex” д.о.о.

Сремска Митровица, 16.09.2019.

Посета компанији „Tabex” д.о.о.

Београд, 01.06.2019.

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси (примена од 01.06.2019. године)

Вировитица и Канфанар, Република Хрватска,20-23.05.2019.

Студијска посета представника Управе за дуван Републици Хрватској

Бујановац, 09.05.2019.

Посета Дуванској индустрији Бујановац

Немачка,Трир 09.04 -12.04.2019.

Учешће Управе за дуван на обуци "Кријумчарење и фалсификовање дуванских производа" у Немачкој

Инђија, 03.04.2019.

Посета фабрици дуванских производа „Монус“

Чока, 21.03.2019.

Посета Дуванској индустрији „Чока“

Београд, 18.03.2019.

Представљeне активности Управе за дуван на трећем састанку Дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама

Београд, 12.03.2019.

У Управи за дуван одржан састанак на тему интезивирања мултисекторске сарадње у циљу сузбијања нелегалног промета

Београд, 01.02.2019.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 02.02.2019. године)

Београд, 08.01.2019.

Извештај о раду Управе за дуван за 2018. годину
Најчешће посећене стране