Управа за дуван

Најчешће посећене стране

Актуелности

Београд, 04.08.2016.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 05.08.2016. године)

Београд, 01.07.2016.

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси. (примена од 01.07.2016. године)

Београд, 14.06.2016.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за други квартал 2016. године

Београд, 13.06.2016.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 10.06.2016.

Достављање Полугодишњих извештаја најкасније до 15. јула 2016. године

Београд, 9.06.2016.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

Београд, 08.02.2016.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 26.01.2016.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 02. фебруара 2016. године)

Београд, 26.10.2015.

Одржана регионална конференција Америчке привредне коморе "Следећа рунда у борби против сиве економије"

Београд, 25.09.2015.

Одржана је четврта седница Међуресорне радне групе за сиву економију Удружења за трговину Привредне коморе Србије

Београд, 01.06.2015.

Усклађени динарски износи републичких административних такси (примена од 01.06.2015. године)