Управа за дуван

Најчешће посећене стране

Актуелности

Београд, 29.03.2016.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за први квартал 2016. године

Београд, 08.02.2016.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 26.01.2016.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 02. фебруара 2016. године)

Београд, 26.10.2015.

Одржана регионална конференција Америчке привредне коморе "Следећа рунда у борби против сиве економије"

Београд, 25.09.2015.

Одржана је четврта седница Међуресорне радне групе за сиву економију Удружења за трговину Привредне коморе Србије

Београд, 06.08.2015.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 06. августа 2015. године)

Београд, 01.06.2015.

Усклађени динарски износи републичких административних такси (примена од 01.06.2015. године)