Управа за дуван

Најчешће посећене стране

Актуелности

Београд, 08.06.2017.

Достављање Полугодишњих извештаја за 2017. годину

Београд, 07.06.2017.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 28.03.2017.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за први квартал 2017. године

Београд, 10.02.2017.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 11.02.2017. године)

Београд, 18.08.2016.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 01.07.2016.

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси. (примена од 01.07.2016. године)

Београд, 26.10.2015.

Одржана регионална конференција Америчке привредне коморе "Следећа рунда у борби против сиве економије"

Београд, 25.09.2015.

Одржана је четврта седница Међуресорне радне групе за сиву економију Удружења за трговину Привредне коморе Србије