Управа за дуван

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

У складу са Закључком Владе 05 Број:53-2561/2020, обавештавамо странке да се обуставља рад са странкама путем непосредног контакта до дана престанка ванредног стања.

С тим у вези, обавештавамо вас да попуњен захтев са пратећом документацијом можете поднети путем поште на адресу: Управа за дуван, Београдска бр.70/I, 11000 Београд, као и електронским путем на usluge@duvan.gov.rs

 

 

 

Актуелности

Београд, 27.03.2020.

Примена рокова у управним поступцима за време ванредног стања

Београд, 27.03.2020.

Достављање извештаја произвођача, обрађивача и прерађивача дувана, за први квартал 2020. године

Београд, 17.03.2020.

Списак кол центара у градовима и општинама

Београд, 09.01.2020.

Извештај о раду Управе за дуван за 2019. годину

Београд, 08.01.2020.

Ступиле на снагу измене и допуне Закона о дувану

Београд, 24.12.2019.

Усвојене измене и допуне Закона о дувану

Београд, 14.12.2019.

Износи републичких административних такси у области дувана и дуванских производа (примена од 14.12.2019. године)

Београд, 13.12.2019.

Достављање извештаја произвођача, обрађивача и прерађивача дувана, за четврти квартал 2019. године

Београд, 12.12.2019.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

Београд, 11.12.2019.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 10.12.2019.

Достављање Годишњих извештаја за 2019. годину

Београд, 06.12.2019.

Националнa академијa за јавну управу реализовала обуке за запослене у Управи за дуван

Краљевина Холандија, 12.11 -14.11.2019.

Посета сајму TABEXPO 2019 у Амстердаму

Бачка Паланка, 25.10.2019.

Посета привредном друштву Трговине Босо д.о.о.

Љубовија, 16.10.2019.

Посета компанијама а.д. „Дуван“ и „Интабак“ д.о.о. у Љубовији

Нови Сад, 04.10.2019.

Посета компанији „Copex” д.о.о.

Сремска Митровица, 16.09.2019.

Посета компанији „Tabex” д.о.о.

Београд, 19.07.2019.

Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 01.06.2019.

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси (примена од 01.06.2019. године)

Вировитица и Канфанар, Република Хрватска,20-23.05.2019.

Студијска посета представника Управе за дуван Републици Хрватској

Бујановац, 09.05.2019.

Посета Дуванској индустрији Бујановац

Немачка,Трир 09.04 -12.04.2019.

Учешће Управе за дуван на обуци "Кријумчарење и фалсификовање дуванских производа" у Немачкој

Инђија, 03.04.2019.

Посета фабрици дуванских производа „Монус“

Чока, 21.03.2019.

Посета Дуванској индустрији „Чока“

Београд, 18.03.2019.

Представљeне активности Управе за дуван на трећем састанку Дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама

Београд, 12.03.2019.

У Управи за дуван одржан састанак на тему интезивирања мултисекторске сарадње у циљу сузбијања нелегалног промета

Београд, 22.02.2019.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине

Београд, 01.02.2019.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 02.02.2019. године)

Београд, 08.01.2019.

Извештај о раду Управе за дуван за 2018. годину
Најчешће посећене стране