Управа за дуван

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Накнада за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима, од 2. фебруара 2019. године, износи 15.040,60 динара.

 

 

Актуелности

Бачка Паланка, 25.10.2019.

Посета привредном друштву Трговине Босо д.о.о.

Љубовија, 16.10.2019.

Посета компанијама а.д. „Дуван“ и „Интабак“ д.о.о. у Љубовији

Нови Сад, 04.10.2019.

Посета компанији „Copex” д.о.о.

Сремска Митровица, 16.09.2019.

Посета компанији „Tabex” д.о.о.

Београд, 12.09.2019.

Достављање извештаја произвођача, обрађивача и прерађивача дувана, за трећи квартал 2019. године

Београд, 19.07.2019.

Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 06.06.2019.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 05.06.2019.

Достављање Полугодишњих извештаја за 2019. годину

Београд, 01.06.2019.

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси (примена од 01.06.2019. године)

Вировитица и Канфанар, Република Хрватска,20-23.05.2019.

Студијска посета представника Управе за дуван Републици Хрватској

Бујановац, 09.05.2019.

Посета Дуванској индустрији Бујановац

Немачка,Трир 09.04 -12.04.2019.

Учешће Управе за дуван на обуци "Кријумчарење и фалсификовање дуванских производа" у Немачкој

Инђија, 03.04.2019.

Посета фабрици дуванских производа „Монус“

Чока, 21.03.2019.

Посета Дуванској индустрији „Чока“

Београд, 18.03.2019.

Представљeне активности Управе за дуван на трећем састанку Дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама

Београд, 12.03.2019.

У Управи за дуван одржан састанак на тему интезивирања мултисекторске сарадње у циљу сузбијања нелегалног промета

Београд, 22.02.2019.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине

Београд, 01.02.2019.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 02.02.2019. године)

Београд, 08.01.2019.

Извештај о раду Управе за дуван за 2018. годину

Београд, 31.12.2018.

Подзаконска акта из надлежности Министарства финансија ступила на снагу 29. децембра 2018. године

Београд, 16.12.2018.

Ступиле на снагу измене и допуне Закона о дувану

Београд, 10.12.2018.

Усвојене измене и допуне Закона о дувану

Београд, 06.12.2018.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 05.12.2018.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

Београд, 05.12.2018.

Седница Групације произвођача и прерађивача дувана Привредне коморе Србије

Београд, 12-13.09.2018.

Успешно реализована TAIEX радионица „Производња и обрада дувана“

Сента, 30.08.2018.

Присуство Управе за дуван пуштању у рад нове производне линије у фабрици у Сенти

Швајцарска, 30.08.2018.

Посета фабрици Philip Morris International у Швајцарској

Сента, 11.07.2018.

Посета фабрици „ЈT International“ a.д. Сента

Београд, 29.06.2018.

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси (примена од 01.07.2018. године)

Врање, 26.06.2018.

Посета фабрици British American Tobacco Vranje а.д. Врање

Ниш, 11.06.2018.

Посета фабрици Philip Morris Operations a.д. у Нишу
Најчешће посећене стране