Управа за дуван

Најчешће посећене стране

Актуелности

Београд, 02.02.2015.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 28.01.2015.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 28. јануара 2015. године)

Београд, 05.12.2014.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 04.12.2014.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

Београд, 03.12.2014.

Достављање Годишњих извештаја најкасније до 15. јануара 2015. године

Београд, 02.12.2014.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за четврти квартал 2014. године

Београд, 30.10.2014.

Одржана радионица "Управљање ризицима и стратегија управљања ризицима"

Београд, 02.06.2014.

Усклађени динарски износи републичких административних такси (примена од 01.06.2014. године)

Београд, 04.04.2014.

Веб презентација Управе за дуван оцењена највећим бројем бодова

Београд, 12.12.2013.

Измењен Закон о дувану