Управа за дуван

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обавештавамо странке да je Управа за дуван, уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, омогућила подношење електронских захтева на Порталу еУправа , у делу Привреда-Услуге-Трговина-Дувански производи, и то за услуге:

Издавање/обнављање дозволe за обављање делатности трговине на мало дуванским производима

Промена података уписаних у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима

Извештај о подацима о којима води евиденцију привредни субјект уписан у Евиденциону листу трговаца на мало дуванским производима

Издавање потврде којом се доказује да је произвођач, односно увозник дуванских производа, пријавио Управи за дуван малопродајне цене дуванских производа


Попуњени захтеви са пратећом документацијом могу се убацити и у поштанско сандуче испред просторија Управе за дуван, поднети путем поште на адресу: Управа за дуван,Београдска бр.70/I, 11000 Београд, као и електронским путем на usluge@duvan.gov.rs.

Услед епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19, Управа за дуван обуставила је рад са странкама путем непосредног контакта.

Актуелности

Хртковици, 10.09.2020.

Посета произвођачима дувана у Хртковцима

Београд, 31.07.2020.

Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 31.07.2020.

Износи републичких административних такси у области дувана и дуванских производа (примена од 01.08.2020. године)

Београд, 03.07.2020.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 04.07.2020. године)

Београд, 26.06.2020.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине

Београд, 10.06.2020.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 09.06.2020.

Достављање извештаја произвођача, обрађивача и прерађивача дувана, за други квартал 2020. године

Београд, 08.06.2020.

Достављање Полугодишњих извештаја за 2020. годину

Београд, 27.03.2020.

Примена рокова у управним поступцима за време ванредног стања

Београд, 17.03.2020.

Списак кол центара у градовима и општинама

Београд, 09.01.2020.

Извештај о раду Управе за дуван за 2019. годину

Београд, 08.01.2020.

Ступиле на снагу измене и допуне Закона о дувану

Београд, 24.12.2019.

Усвојене измене и допуне Закона о дувану

Београд, 14.12.2019.

Износи републичких административних такси у области дувана и дуванских производа (примена од 14.12.2019. године)

Београд, 12.12.2019.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

Београд, 06.12.2019.

Националнa академијa за јавну управу реализовала обуке за запослене у Управи за дуван

Краљевина Холандија, 12.11 -14.11.2019.

Посета сајму TABEXPO 2019 у Амстердаму

Бачка Паланка, 25.10.2019.

Посета привредном друштву Трговине Босо д.о.о.

Љубовија, 16.10.2019.

Посета компанијама а.д. „Дуван“ и „Интабак“ д.о.о. у Љубовији

Нови Сад, 04.10.2019.

Посета компанији „Copex” д.о.о.

Сремска Митровица, 16.09.2019.

Посета компанији „Tabex” д.о.о.

Београд, 01.06.2019.

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси (примена од 01.06.2019. године)

Вировитица и Канфанар, Република Хрватска,20-23.05.2019.

Студијска посета представника Управе за дуван Републици Хрватској

Бујановац, 09.05.2019.

Посета Дуванској индустрији Бујановац

Немачка,Трир 09.04 -12.04.2019.

Учешће Управе за дуван на обуци "Кријумчарење и фалсификовање дуванских производа" у Немачкој

Инђија, 03.04.2019.

Посета фабрици дуванских производа „Монус“

Чока, 21.03.2019.

Посета Дуванској индустрији „Чока“

Београд, 18.03.2019.

Представљeне активности Управе за дуван на трећем састанку Дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама

Београд, 12.03.2019.

У Управи за дуван одржан састанак на тему интезивирања мултисекторске сарадње у циљу сузбијања нелегалног промета

Београд, 01.02.2019.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 02.02.2019. године)

Београд, 08.01.2019.

Извештај о раду Управе за дуван за 2018. годину
Најчешће посећене стране