Управа за дуван

Најчешће посећене стране

Актуелности

Београд, 26.01.2016.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 02. фебруара 2016. године)

Београд, 14.12.2015.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за четврти квартал 2015. године

Београд, 11.12.2015.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 10.12.2015.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

Београд, 09.12.2015.

Достављање Годишњих извештаја најкасније до 15. јануара 2016. године

Београд, 26.10.2015.

Одржана регионална конференција Америчке привредне коморе "Следећа рунда у борби против сиве економије"

Београд, 25.09.2015.

Одржана је четврта седница Међуресорне радне групе за сиву економију Удружења за трговину Привредне коморе Србије

Београд, 10.08.2015.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 06.08.2015.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 06. августа 2015. године)

Београд, 01.06.2015.

Усклађени динарски износи републичких административних такси (примена од 01.06.2015. године)