Aktuelnosti

Beograd, 27.03.2020.

Primena rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

Beograd, 27.03.2020.

Dostavljanje izveštaja proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana, za prvi kvartal 2020. godine

Beograd, 17.03.2020.

Spisak kol centara u gradovima i opštinama

Beograd, 09.01.2020.

Izveštaj o radu Uprave za duvan za 2019. godinu

Beograd, 08.01.2020.

Stupile na snagu izmene i dopune Zakona o duvanu

Beograd, 24.12.2019.

Usvojene izmene i dopune Zakona o duvanu

Beograd, 14.12.2019.

Iznosi republičkih administrativnih taksi u oblasti duvana i duvanskih proizvoda (primena od 14.12.2019. godine)

Beograd, 12.12.2019.

Dostavljanje izveštaja za utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina

Beograd, 11.12.2019.

Dostavljanje popisnih lista i izveštaja o obimu prodaje cigareta trgovca na veliko duvanskim proizvodima pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete

Beograd, 10.12.2019.

Dostavljanje Godišnjih izveštaja za 2019. godinu

Beograd, 06.12.2019.

Nacionalna akademija za javnu upravu realizovala obuke za zaposlene u Upravi za duvan

Kraljevina Holandija, 12.11 -14.11.2019.

Poseta sajmu TABEXPO 2019 u Amsterdamu

Bačka Palanka, 25.10.2019.

Poseta privrednom društvu Trgovine Boso d.o.o.

Ljubovija, 16.10.2019.

Poseta kompanijama a.d. „Duvan“ i „Intabak“ d.o.o. u Ljuboviji

Novi Sad, 04.10.2019.

Poseta kompaniji „Copex” d.o.o.

Sremska Mitrovica, 16.09.2019.

Poseta kompaniji „Tabex” d.o.o.

Beograd, 19.07.2019.

Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine

Beograd, 01.06.2019.

Usklađeni dinarski iznosi iz tarife republičkih administrativnih taksi (primena od 01.06.2019. godine)

Virovitica i Kanfanar, Republika Hrvatska,20-23.05.2019.

Studijska poseta predstavnika Uprave za duvan Republici Hrvatskoj

Bujanovac, 09.05.2019.

Poseta Duvanskoj industriji Bujanovac

Nemačka,Trir 09.04 -12.04.2019.

Učešće Uprave za duvan na obuci "Krijumčarenje i falsifikovanje duvanskih proizvoda" u Nemačkoj

Inđija, 03.04.2019.

Poseta fabrici duvanskih proizvoda „Monus“

Čoka, 21.03.2019.

Poseta Duvanskoj industriji „Čoka“

Beograd, 18.03.2019.

Predstavljene aktivnosti Uprave za duvan na trećem sastanku Dijaloga o politici reforme upravljanja javnim finansijama

Beograd, 12.03.2019.

U Upravi za duvan održan sastanak na temu inteziviranja multisektorske saradnje u cilju suzbijanja nelegalnog prometa

Beograd, 22.02.2019.

Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine

Beograd, 01.02.2019.

Usklađeni iznosi naknada koje su propisane Zakonom o duvanu (primena od 02.02.2019. godine)

Beograd, 08.01.2019.

Izveštaj o radu Uprave za duvan za 2018. godinu