Aktuelnosti

Bačka Palanka, 25.10.2019.

Poseta privrednom društvu Trgovine Boso d.o.o.

Ljubovija, 16.10.2019.

Poseta kompanijama a.d. „Duvan“ i „Intabak“ d.o.o. u Ljuboviji

Novi Sad, 04.10.2019.

Poseta kompaniji „Copex” d.o.o.

Sremska Mitrovica, 16.09.2019.

Poseta kompaniji „Tabex” d.o.o.

Beograd, 12.09.2019.

Dostavljanje izveštaja proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana, za treći kvartal 2019. godine

Beograd, 19.07.2019.

Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine

Beograd, 06.06.2019.

Dostavljanje popisnih lista i izveštaja o obimu prodaje cigareta trgovca na veliko duvanskim proizvodima pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete

Beograd, 05.06.2019.

Dostavljanje Polugodišnjih izveštaja za 2019. godinu

Beograd, 01.06.2019.

Usklađeni dinarski iznosi iz tarife republičkih administrativnih taksi (primena od 01.06.2019. godine)

Virovitica i Kanfanar, Republika Hrvatska,20-23.05.2019.

Studijska poseta predstavnika Uprave za duvan Republici Hrvatskoj

Bujanovac, 09.05.2019.

Poseta Duvanskoj industriji Bujanovac

Nemačka,Trir 09.04 -12.04.2019.

Učešće Uprave za duvan na obuci "Krijumčarenje i falsifikovanje duvanskih proizvoda" u Nemačkoj

Inđija, 03.04.2019.

Poseta fabrici duvanskih proizvoda „Monus“

Čoka, 21.03.2019.

Poseta Duvanskoj industriji „Čoka“

Beograd, 18.03.2019.

Predstavljene aktivnosti Uprave za duvan na trećem sastanku Dijaloga o politici reforme upravljanja javnim finansijama

Beograd, 12.03.2019.

U Upravi za duvan održan sastanak na temu inteziviranja multisektorske saradnje u cilju suzbijanja nelegalnog prometa

Beograd, 22.02.2019.

Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine

Beograd, 01.02.2019.

Usklađeni iznosi naknada koje su propisane Zakonom o duvanu (primena od 02.02.2019. godine)

Beograd, 08.01.2019.

Izveštaj o radu Uprave za duvan za 2018. godinu

Beograd, 31.12.2018.

Podzakonska akta iz nadležnosti Ministarstva finansija stupila na snagu 29. decembra 2018. godine

Beograd, 16.12.2018.

Stupile na snagu izmene i dopune Zakona o duvanu

Beograd, 10.12.2018.

Usvojene izmene i dopune Zakona o duvanu

Beograd, 06.12.2018.

Dostavljanje popisnih lista i izveštaja o obimu prodaje cigareta trgovca na veliko duvanskim proizvodima pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete

Beograd, 05.12.2018.

Sednica Grupacije proizvođača i prerađivača duvana Privredne komore Srbije

Beograd, 05.12.2018.

Dostavljanje izveštaja za utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina

Beograd, 12-13.09.2018.

Uspešno realizovana TAIEX radionica „Proizvodnja i obrada duvana“

Senta, 30.08.2018.

Prisustvo Uprave za duvan puštanju u rad nove proizvodne linije u fabrici u Senti

Švajcarska, 30.08.2018.

Poseta fabrici Philip Morris International u Švajcarskoj

Senta, 11.07.2018.

Poseta fabrici „JT International“ a.d. Senta

Vranje, 26.06.2018.

Poseta fabrici British American Tobacco Vranje a.d. Vranje

Niš, 11.06.2018.

Poseta fabrici Philip Morris Operations a.d. u Nišu