САОПШТЕЊА

САОПШТЕЊА - 08.10.2020.

Подношење електронских захтева на Порталу еУправа

Обавештавамо странке да je Управа за дуван, уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, омогућила подношење електронских захтева на Порталу еУправа, у делу Привреда-Услуге-Трговина-Дувански производи, и то за услуге:

 

 

Попуњени захтеви са пратећом документацијом могу се убацити и у поштанско сандуче испред просторија Управе за дуван, поднети путем поште на адресу: Управа за дуван,Београдска бр.70/I, 11000 Београд, као и електронским путем на usluge@duvan.gov.rs.

 

Услед епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19, Управа за дуван обуставила је рад са странкама путем непосредног контакта.