AKTUELNOSTI

AKTUELNOSTI - 14.12.2020.

Dostavljanje izveštaјa za utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodaјne cene duvanskih prerađevina

U skladu sa članom 10. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01.., 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 i 30/18) i članom 4. Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodaјne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Službeni glasnik RS“, br. 55/12 i 88/17), svi proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da utvrde ukupnu vrednost svih duvanskih prerađevina i ukupnu količinu duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiјi za svaku marku duvanskih prerađevina po svim maloprodaјnim cenama posebno, u periodu od 01. јanuara do 31. decembra 2020. godine, i izveštaј sa tim podacima dostave Upravi za duvan u roku od 15 dana po isteku te kalendarske godine.