ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ХЈУМИДОРА У УГОСТИТЕЉСКИМ И МАЛОПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА («СЛ.ГЛАСНИК РС», БР.116/05)

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ХЈУМИДОРА У УГОСТИТЕЉСКИМ И МАЛОПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА ("Сл. гласник РС", бр. 116/2005)

Члан 1.

 

Овим правилником ближе се прописују услови за постављање хјумидора у угоститељским и малопродајним објектима за трговину на мало дуванским производима.

 

Преузмите документ:

Правилник о условима за постављање хјумидора у угоститељским и малопродајним објектима («Сл.гласник РС», бр.116/05) doc odt pdf rtf docx