Годишњи финансијски извештај за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године

  • Биланс стања на дан 31.12.2019. године (Образац 1) pdf
  • Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године (Образац 5) pdf