Конкурси за извршилачка радна места

Текст јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места за управно-правне послове и међународну сарадњу, у звању саветник, у Одсеку за управно-правне и нормативне послове у Министарству финансија-Управи за дуван, можете преузети овде: docx    pdf

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ можете преузети овде: docx

МАТЕРИЈАЛЕ ЗА ПРИПРЕМУ можете преузети овде:

Закон о дувану («Сл.гласник РС»,бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19);

Закон о општем управном поступку («Сл. гласник РС», бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење);

Правилник о условима у погледу техничке опремљености простора за трговину на мало дуванским производима («Сл.гласник РС», бр.116/05);