Izdavanje/obnavljanje dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima i upis u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima

Uslovi za dobijanje/obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima doc docx pdf odt rtf

Zahtev za prepis rešenja doc docx pdf odt rtf

Napomena: Uz zahtev za izdavanje prepisa rešenja potrebno je priložiti dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u visini od 270,00 dinara

Izjava o neosuđivanosti doc docx pdf odt rtf

Obrasci

Zahtevza dobijanje/obnavljanje dozvole za preduzetnike doc docx pdf odt rtf

Zahtev za dobijanje/obnavljanje dozvole za privredne subjekte osim preduzetnika doc docx pdf odt rtf

Napomena: Ukoliko u privrednom subjektu ima više odgovornih lica izjava se prilaže za svako odgovorno lice pojedinačno

Odluka o obavljanju delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima u maloprodajnom objektu doc docx pdf odt rtf

Promena podataka iz rešenja kojim se izdaje dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, odnosno podataka upisanih u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima

Uslovi za promenu podataka iz rešenja kojim se izdaje dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, odnosno podataka upisanih u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima doc docx pdf odt rtf

Obrazac zahteva za promenu podataka doc docx pdf odt rtf

Zahtev za izdavanje potvrde o neiskorišćenim sredstvima doc docx pdf odt rtf

Korisne informacije:

Izdate dozvole 18.03.2018 – 18.04.2018 godine, ažurirano 18.04.2018. godine

Oduzete dozvole 20.12.2016 – 20.12.2017. godine, ažurirano 20.12.2017. godine

Promena podataka iz rešenja, odnosno Evidencione liste trgovaca na malo, 10.03.2018. - 10.04.2018. godine, ažurirano 10.04.2018. godine

Šifre opština sa kontrolnim brojem