Izdavanje/obnavljanje dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima i upis u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima

Uslovi za dobijanje/obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima

Obrasci

Zahtevza dobijanje/obnavljanje dozvole za preduzetnike

Zahtev za dobijanje/obnavljanje dozvole za privredne subjekte osim preduzetnika

Zahtev za prepis rešenja

Napomena: Uz zahtev za izdavanje prepisa rešenja potrebno je priložiti dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u visini od 260,00 dinara

Izjava o neosuđivanosti

Napomena: Ukoliko u privrednom subjektu ima više odgovornih lica izjava se prilaže za svako odgovorno lice pojedinačno

Odluka o obavljanju delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima u maloprodajnom objektu

Promena podataka iz rešenja kojim se izdaje dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, odnosno podataka upisanih u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima

Uslovi za promenu podataka iz rešenja kojim se izdaje dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, odnosno podataka upisanih u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima

Obrazac zahteva za promenu podataka

Zahtev za izdavanje potvrde o neiskorišćenim sredstvima

Korisne informacije:

Izdate dozvole 01.07.2015 – 31.07.2015. godine, ažurirano 31.07.2015. godine

Oduzete dozvole 22.07.2014 – 22.07.2015. godine, ažurirano 22.07.2015. godine

Promena podataka iz rešenja, odnosno Evidencione liste trgovaca na malo, 29.06.2015. - 29.07.2015. godine, ažurirano 29.07.2015. godine

Šifre opština sa kontrolnim brojem