Izdavanje/obnavljanje dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima i upis u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima

Uslovi za dobijanje/obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima

Obrasci

Zahtevza dobijanje/obnavljanje dozvole za preduzetnike

Zahtev za dobijanje/obnavljanje dozvole za privredne subjekte osim preduzetnika

Zahtev za prepis rešenja

Napomena: Uz zahtev za izdavanje prepisa rešenja potrebno je priložiti dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u visini od 260,00 dinara

Izjava o neosuđivanosti

Napomena: Ukoliko u privrednom subjektu ima više odgovornih lica izjava se prilaže za svako odgovorno lice pojedinačno

Odluka o obavljanju delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima u maloprodajnom objektu

Promena podataka iz rešenja kojim se izdaje dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, odnosno podataka upisanih u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima

Uslovi za promenu podataka iz rešenja kojim se izdaje dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, odnosno podataka upisanih u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima

Obrazac zahteva za promenu podataka

Zahtev za izdavanje potvrde o neiskorišćenim sredstvima

Korisne informacije:

Izdate dozvole 26.10.2015 – 26.11.2015. godine, ažurirano 26.11.2015. godine

Oduzete dozvole 25.11.2014 – 25.11.2015. godine, ažurirano 25.11.2015. godine

Promena podataka iz rešenja, odnosno Evidencione liste trgovaca na malo, 26.10.2015. - 26.11.2015. godine, ažurirano 26.11.2015. godine

Šifre opština sa kontrolnim brojem