Јавне набавке

Текуће набавке

Нема јавних набавки у току.

 

Јавне набавке

План јавних набавки за 2019. годину преузмите овде http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=141510

У току 2018. године није било поступака јавних набавки.

У току 2017.године није било поступака јавних набавки.

Детаљније информације можете наћи на страни 50. Информатора о раду Министарства финансија-Управе за дуван.

 

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Годишњи извештај о извршењу плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2017. годину по кварталима xls pdf xlsx doc ods

Годишњи извештај о извршењу плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2016. годину по кварталима xls pdf xlsx doc ods

Годишњи извештај о извршењу плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2015. годину по кварталима xls pdf xlsx doc ods