ГРУПА ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У Групи за информационо-комуникационе и опште послове обављају се информационо-комуникациони, општи, административни и евиденциони послови који се односе на: одржавање и унапређење информационог система и система база података које води Управа; усклађивање е-пословања са актуелним прописима и усклађивање веб презентације Управе са препорукама и упутствима органа надлежног за његово доношење; послове у вези са благовременим објављивањем и ажурности података на веб сајту Управе; обавезе прописане законом којим се уређује област слободног приступа информацијама од јавног значаја и заштите података о личности; послове израде и реализације пројеката; учествовање у пословима у вези са спровођењем поступка јавних набавки; управљање имовином Републике Србије за коју је одговорна Управа; канцеларијске и архивске послове; израду периодичних извештаја о раду Групе; друге послове из делокруга Групе.

 

Руководилац Групе - Мирјана Радојевић, виши саветник

тел: 011/3021-831

е-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs