Одлука о износима просечних пондерисаних мпц и минималних акциза за дуванске прерађевине

ОДЛУКА

О ИЗНОСИМА ПРОСЕЧНИХ ПОНДЕРИСАНИХ МАЛОПРОДАЈНИХ ЦЕНА И МИНИМАЛНИХ АКЦИЗА ЗА ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

("Службени гласник РС", бр. 73 од 28. јула 2017, 106 од 24. новембра 2017 - др. одлука)

 

1. Овом одлуком, сагласно члану 10. ст. 5. и 9. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15 и 108/16) и члану 18. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, број 108/16), утврђују се износи просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) и минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут).

 

Преузмите документ:

  • Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине ("Службени гласник РС", бр. 73 од 28. јула 2017, 106 од 24. новембра 2017 - др. одлука) doc docx pdf odt rtf