Popis imovine

Podaci o sredstvima rada na dan 31.12. 2017. godine

Ekonomska klasifikacija Opis Komada Knjigovodstvena nabavna vrednost Knjigovodstvena sadašnja vrednost
011221Kancelarijska oprema102600.510,7740.137,92
011222Računarska oprema813.333.276,17339.810,30
011223Komunikaciona oprema763.909,2832,43
011224Elektronska oprema4472.521,249.366,76
011225Oprema za domaćinstvo24515.810,267.382,68
011281Oprema za javnu bezbednost336.697,205.211,00
016171Ostala nematerijalna imovina142.172,920,00
Ukupna vrednost osnovnih sredstava2225.064.897,84401.941,09