Попис имовине

Подаци о средствима рада на дан 31.12. 2016. године

Економска класификација Опис Комада Књиговодствена набавна вредност Књиговодствена садашња вредност
011221Канцеларијска опрема113768.547,2666.382,29
011222Рачунарска опрема873.338.510,09401.880,02
011223Комуникациона опрема9191.201,37552,29
011224Електронска опрема6954.023,9047.912,04
011225Опрема за домаћинство29713.993,2680.170,84
016171Остала нематеријална имовина142.172,920,00
011281Опрема за јавну безбедност4102.116,4010.458,70
Укупна вредност основних средстава6.110.565,20607.356,18
  • Подаци о средствима рада на дан 31.12.2016. године doc odt pdf rtf docx