Javne nabavke

Tekuće nabavke

Javna nabavka male vrednosti - Nabavka usluge organizacije službenih putovanja JNMV 1.2.1/2019, objavljena 25.03.2019.godine na Portalu javnih nabavki.

Odluka o dodeli ugovora pdf

Poziv za podnošenje ponude pdf

Konkursna dokumentacija doc

Javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2019. godinu 

U toku 2018. godine nije bilo postupaka javnih nabavki.

U toku 2017.godine nije bilo postupaka javnih nabavki.

Detaljnije informacije možete naći na strani 49. Informatora o radu Ministarstva finansija-Uprave za duvan.

 

Nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Godišnji izveštaj o izvršenju plana nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za 2018. godinu po kvartalima xls pdf xlsx docx ods

Godišnji izveštaj o izvršenju plana nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za 2017. godinu po kvartalima xls pdf xlsx doc ods

Godišnji izveštaj o izvršenju plana nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za 2016. godinu po kvartalima xls pdf xlsx doc ods