Јавне набавке

Текуће набавке

Јавна набавка мале вредности - Набавка услуге организације службених путовања ЈНМВ 1.2.1/2019, објављена 25.03.2019.године на Порталу јавних набавки.

Одлука о додели уговора pdf

Позив за подношење понудe pdf

Конкурснa документацијa doc

Јавне набавке

План јавних набавки за 2019. годину 

У току 2018. године није било поступака јавних набавки.

У току 2017.године није било поступака јавних набавки.

Детаљније информације можете наћи на страни 49. Информатора о раду Министарства финансија-Управе за дуван.

 

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Годишњи извештај о извршењу плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2018. годину по кварталима xls pdf xlsx docx ods

Годишњи извештај о извршењу плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2017. годину по кварталима xls pdf xlsx doc ods

Годишњи извештај о извршењу плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2016. годину по кварталима xls pdf xlsx doc ods