Јавне набавке

Текуће набавке

Нема јавних набавки у току

 

Јавне набавке

У току 2018. године, закључно са 30.09.2018. године, није било поступака јавних набавки.

У току 2017.године није било поступака јавних набавки.

У току 2016.године није било поступака јавних набавки.

Детаљније информације можете наћи на страни 49. Информатора о раду Министарства финансија-Управе за дуван.

 

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Годишњи извештај о извршењу плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2018. годину по кварталима xls pdf xlsx docx ods

Годишњи извештај о извршењу плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2017. годину по кварталима xls pdf xlsx doc ods

Годишњи извештај о извршењу плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2016. годину по кварталима xls pdf xlsx doc ods