Informator o radu Uprave za duvan

Osnovni podaci o državnom organu i Informatoru o radu

Naziv organa: Ministarstvo finansija - Uprava za duvan

Adresa: Beogradska 70/1, Beograd

Matični broj: 17862146

Poreski identifikacioni broj (PIB): 104181192

Elektronska adresa: info@duvan.gov.rs

Datum prvog objavljivanja Informatora: 30.12.2005. godine

Informator je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa (“Sl. glasnik RS“ br. 68/10).

Preuzmite datoteku:

Informator o radu Ministarstva finansija - Uprava za duvan, ažuriran 20.05.2020. godine-ćirilična verzija doc pdf rtf docx

Informator o radu Ministarstva finansija - Uprava za duvan, ažuriran 20.05.2020. godine-latinična verzija doc pdf odt rtf docx