Информатор о раду Управе за дуван

Основни подаци о државном органу и Информатору о раду

Назив органа: Министарство финансија - Управа за дуван

Адреса: Београдска 70/1, Београд

Матични број: 17862146

Порески идентификациони број (ПИБ): 104181192

Електронска адреса: info@duvan.gov.rs

Датум првог објављивања Информатора: 30.12.2005. године

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа (“Сл. гласник РС“ бр. 68/10).

Преузмите датотеку:

Информатор о раду Министарства финансија - Управа за дуван, ажуриран 10.07.2019. године-ћирилична верзија doc pdf odt rtf docx

Информатор о раду Министарства финансија - Управа за дуван, ажуриран 10.07.2019. године-латинична верзија doc pdf odt rtf docx