Буџет

Укупна средства Управе за дуван за 2019. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018). Укупна средства Управе за дуван за 2018. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017), а укупна средства Управе за дуван за 2017. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 99/2016)