Конкурси за извршилачка радна места

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места-референт за евиденционе послове у Министарству финансија-Управи за дуван,који је истекао 12.07.2018. године, можете преузети овде: doc    pdf    odt    rtf    docx


ИЗЈАВУ о прибављању података о којима се води службена евиденција можете преузети овде: doc    pdf    odt    rtf    docx

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места руководилац Групе за финансијско-материјалне и кадровске послове у Министарству финансија-Управи за дуван, који је истекао 29.06.2018. године, можете преузети овде: doc    pdf    odt    rtf    docx


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија-Управи за дуван,који је истекао 01.02.2018. године, можете преузети овде: doc    pdf    odt    rtf    docx


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија-Управи за дуван, који је истекао 09.11.2017. године, можете преузети овде: doc    pdf    odt    rtf    docx


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, који је истекао 05. 05. 2017. године, можете преузети овде: doc    pdf    odt    rtf    docx

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, који је истекао 09. 09. 2016. године, можете преузети овде: doc    pdf    odt    rtf    docxЈавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, који је истекао 24. 11. 2016. године, можете преузети овде: doc    pdf    odt    rtf    docx

ИЗЈАВУ о прибављању података о којима се води службена евиденција можете преузети овде: doc    pdf    odt    rtf    docx