Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, бр. 12, од 31. јануара 2015 године, објавила Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине.

Износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван и дуван за лулу) су:

Врста дуванских прерађевина Износ просечне пондерисане малопродајне цене Износ минималне акцизе
Цигарете 203,08 дин/пак 120,03 дин/пак

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

Врста дуванских прерађевина Износ просечне пондерисане малопродајне цене Износ минималне акцизе
резани дуван 6.454,74 дин/kg 3.900,98 дин/kg
дуван за лулу 11.224,67 дин/kg 4.602,11 дин/kg

Минимална акциза за дуван за жвакање износи 3.900,98 дин/kg, а минимална акциза за бурмут износи 5.800,00 дин/kg.

Наведена одлука ступа на снагу 01. фебруара 2015. године.

Преузмите документ овде.