2017. година

Београд, 08.12.2017.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за четврти квартал 2017. године

Београд, 07.12.2017.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 06.12.2017.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

Београд, 05.12.2017.

Достављање Годишњих извештаја за 2017. годину

Београд, 17.08.2017.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 17.08.2017. године)

Београд, 24.11.2017.

Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 29.07.2017.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине, 29.07.2017. године)

Београд, 01.07.2017.

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси (примена од 01.07.2017. године)

Београд, 30.06.2017.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за други квартал 2017. године

Београд, 08.06.2017.

Достављање Полугодишњих извештаја за 2017. годину

Београд, 07.06.2017.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 28.03.2017.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за први квартал 2017. године

Београд, 10.02.2017.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 11.02.2017. године)