2016. година

Београд, 18.08.2016.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 01.07.2016.

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси. (примена од 01.07.2016. године)

Београд, 15.12.2016.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за четврти квартал 2016. године

Београд, 14.12.2016.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 13.12.2016.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

Београд, 12.12.2016.

Достављање Годишњих извештаја, за 2016. годину

Београд, 23.09.2016.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за трећи квартал 2016. године

Београд, 13.06.2016.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 10.06.2016.

Достављање Полугодишњих извештаја најкасније до 15. јула 2016. године

Београд, 9.06.2016.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

Београд, 29.03.2016.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за први квартал 2016. године