2015. година

Београд, 14.12.2015.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за четврти квартал 2015. године

Београд, 11.12.2015.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 10.12.2015.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

Београд, 09.12.2015.

Достављање Годишњих извештаја најкасније до 15. јануара 2016. године

Београд, 25.09.2015.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за трећи квартал 2015. године

Београд, 10.08.2015.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 06.08.2015.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 06. августа 2015. године)

Београд, 09.06.2015.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 08.06.2015.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

Београд, 05.06.2015.

Достављање Полугодишњих извештаја најкасније до 15. јула 2015. године

Београд, 04.06.2015.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за други квартал 2015. године

Београд, 27.03.2015.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за први квартал 2015. године

Београд, 02.02.2015.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 28.01.2015.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 28. јануара 2015. године)