Архива - вести и саопштења

Београд, 07.12.2018.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за четврти квартал 2018. године

Београд, 02.11.2018.

Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 20.09.2018.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за трећи квартал 2018. године

Београд, 17.08.2018.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 18.08.2018. године)

Београд, 06.07.2018.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 13.06.2018.

Достављање Полугодишњих извештаја за 2018. годину

Београд, 12.06.2018.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 11.06.2018.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за други квартал 2018. године

Београд, 27.03.2018.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за први квартал 2018. године

Београд, 16.03.2018.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 17.03.2018. године)

2017. годинa

2016. годинa

2015. годинa