Подзаконски акти

  • Уредба о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС“, бр. 55/12);
  • pdf
  • Уредба о начину и поступку утврђивања износа најпопуларнијих цена цигарета, цигара, цигарилоса, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина («Сл.гласник РС», бр. 49/05, 116/06, 22/09 и 41/09) pdf