Архива - Буџет

  • Извод из Закона о изменама и допунама Закона о буџету за 2014. годину doc ods pdf xls xlsx
  • Извод из Закона о буџету за 2014. годину doc ods pdf xls xlsx
  • Реализација буџета у току буџетске 2014. године doc ods pdf xls xlsx
  • Реализација буџета у току буџетске 2013. године doc ods pdf xls xlsx
  • Извршење буџета за 2013. годину и финасијски план за 2014. годину Управе за дуван doc ods pdf xls xlsx